Styrd borrning genom JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: JT-borrning

Snabb och säker teknik för borrning i finsediment

JT-borrning (Jet Teknik) är en vanlig och prisvärd metod inom styrd borrning. Metoden är snabb och säker men fungerar dock endast i finsediment som lera, sand och silt.

FAKTA

Styrbar: JA

Ändamål: Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla

Applikationsområde: Gator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnen, vattendrag

Geotekniska förutsättningar: Lera, silt och sand

Längd: 30 – 1000 m

Dimension: Ø 40 – 1200 mm

Skyddsrör: Polyeten, segjärnsrör

Så funkar det

I processen för JT-borrning borras först ett pilothål, som sedan utvidgas i ett eller flera steg till den önskade slutdimensionen. Med hjälp av avancerad elektronik övervakas och styrs borrhuvudets läge genom en vinklad styrsked. Borrhuvudet trycks framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån.

Användningsområde

JT-borrning kan användas för båda trycksatta ledningar och självfallsledningar och vid såväl ny- som omläggning. Denna metod fungera endast i finsediment som lera, sand och silt. Metoden är särskilt användbar vid läggning av skyddsrör i mjukare markförutsättningar som lera eller mossmarker. JT-borrning kan användas för en mängd olika projekt, inklusive installation av vatten- och avloppsrör, elkablar, gasledningar, telekommunikationskablar med mera.

Viktigt att tänka på

JT-borrning fungerar endast i finsediment; vid andra jordförhållanden måste metoden kombineras med andra tekniker.

Längder och dimensioner

Avstånden som kan uppnås med JT-borrning varierar beroende på specifika markförhållanden och den utrustning som används. Men ofta kan man borra flera hundra meter, och i vissa fall upp till två kilometer. Läggning sker vanligtvis med dimensioner från DN40 till DN900 mm men vid bra jordförhållanden kan det borras rör med dimensioner över DN1400 mm.

JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.