Jordraket. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Jordraket

Effektiv metod för korta sträckor och mjuka jordmaterial

Jordraket är en schaktfri metod som med hjälp av tryckluft och hög kraft slår igenom marken och skapar utrymme för läggning av ledning. Detta är den enklaste formen av schaktfritt ledningsarbete och fungerar allra bäst på korta sträckor och i mjuka jordmaterial. Metoden kräver inte mycket utrustning och är en snabb och flexibel lösning.

FAKTA

Horisontell: JA

Ändamål: Kabel, VA, fiber

Applikationsområde: Gator/vägar, järnvägsspår, parkområden, trädgårdar, cykelbanor

Geotekniska förutsättningar: Grus, sand och styv lera

Längd: 6 – 20 m

Dimension: Ø 110 – 160 mm

Skyddsrör: Polyeten, Polypropen, PVC eller stål

Så funkar det

Jordraketen har ett fjädrande borrhuvud som drivs framåt av tryckluft. Samtidigt som jordraketen slår sig fram genom marken drar den med sig ett skyddsrör i plast. Vanligtvis ett polyetenrör för fiber, bredband och el- och telekabel. Med jordraketen får du en säker riktning och hög slagkraft. Jordraket kan användas på sträckor upp till cirka 20 meter och är generellt en snabb metod för borrning, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ.

Användningsområde

Jordraket är perfekt att använda när du vill lägga ledningar under vägar, i stadsmiljö, vid åkermark och vattendrag och inte vill förstöra mark och ytskikt. Metoden fungerar bäst i mjuka jordmaterial och en av dess största fördelar är att den tar relativt litet utrymme. Det krävs startschakt och en mindre mottagningsgrop, och när det är trångt om utrymme kan jordraketen backas tillbaka till startschakten.

Viktigt att tänka på

Jordraket fungerar bäst när marken är fri från stenblock och andra hinder. Det är en metod som är anpassad för korta sträckor på upp till 20 meter. Borrhuvudet har lätt att ändra riktning om det stöter emot ett hårt föremål, och fungerar därför bäst i mjuka marker. Riktningen ska alltid övervakas. Vid användning av jordraket är det också viktigt att göra en noggrann jordanalys.

Längder och dimensioner

Längd upp till 20 meter och med dimension DN50 och DN110 mm.

Jordraktet. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.