Vår kunskap är din trygghet

NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

NDS + Tofta Gård = en komplett leverantör

NDS och Tofta Gård är två systerföretag inom SISAB-gruppen. Båda företagen är specialister inom schaktfritt ledningsbyggande och erbjuder tillsammans kompletta lösningar inom detta område. Ibland jobbar vi var för sig, men inte sällan samarbetar vi sömlöst i samma projekt. Men viktigast av allt, för dig som kund kan vi erbjuda trygga och konkurrenskraftiga helhetslösningar inom schaktfritt ledningsbyggande – för såväl stora som mindre projekt.

Leveranssäkerhet och transparens i allt vi gör

Hur funkar schaktfritt ledningsbyggande? Vad sker i processen? Och hur gör vi om något måste justeras under arbetets gång? Våra kunder har ofta många frågor och funderingar. Konstigt vore väl annars, då schaktfritt ledningsbyggande är ett okänt område för de allra flesta.

Vi har arbetat med schaktfritt ledningsbyggande i över 20 år och har genom åren blivit experter på att se processen ur våra kunders perspektiv. Att du som kund har full insikt i vad som ska utföras är en självklarhet. Att du får kontinuerlig information likaså. Eftersom vi värnar om din helhetsupplevelse försöker vi även hjälpa till med delar som inte direkt rör just vårt specifika uppdrag, men som är viktiga för dig och din trygghet. Hög leveranssäkerhet och maximal kundnöjdhet är mål vi aldrig tummar på.

Styrd borrning – när hinder måste passeras obemärkt

Styrd borrning är en av de vanligaste metodern när det gäller schaktfritt ledningsbyggande. Metoden värnar om närmiljön samtidigt som den är tids- och kostnadseffektiv. Den främsta fördelen är så klart att miljön inte belastas på samma sätt som vid traditionell schaktning, utan kan bevaras i befintligt skick. Vid ledningsbyggande under en väg behöver inte vägen grävas upp, till exempel, utan trafiken kan fortsätta utan större störningar. Detsamma gäller för K-märkta platser och naturreservat, där värdefull natur kan bevaras med hjälp av schaktfritt ledningsbyggande. Att metoden ej heller kräver något nytt och för ekosystemet främmande igenfyllnadsmaterial bidrar ytterligare till att minska belastningen på naturen.

Vi täcker hela Sverige

Vi erbjuder schaktfri borrning för bland annat vatten, avlopp, elkablar, bredband och fjärrvärme. Våra kunder finns främst inom sektorerna energi, bygg och anläggning samt vatten och avlopp. Vi utför uppdrag över hela Sverige.

Vi täcker hela Sverige. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Hör av dig till oss!

Vi älskar schaktfritt ledningsbyggande och delar gärna med oss av vår passion och vår erfarenhet. Rådgivning är en central del i vårt erbjudande och vid nya projekt engagerar vi oss ofta tidigt i processen – med målet att hitta den optimala lösningen för dina specifika behov.

Om du har frågor om schaktfritt ledningsbyggande eller vill ha hjälp och rådgivning för just ditt projekt, tveka inte att höra av dig till oss. Ingen fråga är för liten, ingen undran för stor.

Du kan även kontakta oss direkt >

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.