Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Välj rätt metod för schaktfritt ledningsbyggande

Nedanstående tabell ger en enkel översikt över de olika schaktfria metoder vi arbetar med.

MetodStyrbar / horisontellÄndamålApplikationsområdeGeotekniska förutsättningarLängdDimensionSkyddsrör
JT-borrningStyrbarKabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkylaGator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnen, vattendragLera, silt och sand30 – 1000 mØ 40 – 1200 mmPolyeten PE,
segjärnsrör
AT-borrningStyrbarKabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkylaGator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnenSilt, morän, block och berg30 – 1000 mØ 110 – 800 mmPolyeten PE,
segjärnsrör
AT-hammareStyrbarKabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkylaGator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnen, vattendragSilt, morän, block, berg och homogent berg30 – 500 mØ 110 – 800 mmPolyeten PE,
segjärnsrör
HammarborrningHorisontellKabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkylaGator, järnvägsspårMorän, sten, block och berg10 – 60 mØ 139 – 1200 mmFoderrör av stål
AugerborrningHorisontellKabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkylaGator, järnvägsspårLera och sand10 – 60 mØ 200 – 2000 mmFoderrör av stål
JordraketHorisontellKabel, VA, fiberGator/vägar, järnvägsspår, parkområden, trädgårdar, cykelbanorGrus, sand och styv lera6 – 20 mØ 110 – 160 mmPolyeten PE, Polypropen PP, PVC eller stål
Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Schaktfria metoder

Det finns idag flera olika metoder för schaktfritt ledningsbyggande. Ibland kan metoderna kombineras för ett optimalt resultat. Geotekniska förutsättningar är det som till stor del styr vilken metod som är bäst lämpad. Hos oss kan du få hjälp med följande metoder:

Styrd borrning genom JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: JT-borrning

JT-borrning är en metod som är lämplig i mjukare friktionsmaterial såsom sand, grus, lera med mera. Tekniken bygger på att man arbetar från markytan. Borrkronan, som i det här fallet är en styrsked, trycks framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån. Styrning sker med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare.

Läs mer >

JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning genom AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-borrning

AT-borrning (kallas även SBR-borrning) är en vidareutveckling av JT-borrning och anpassad för medium till hårdare friktionsarter med inslag av sten och morän. Borrningen styrs av en operatör som från markplan följer och justerar borrkronans riktning. Metoden passar bäst i jordmiljöer med silt, block och berg.

Läs mer >

AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning genom AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-hammare

AT-hammare är en vidareutveckling av AT-borrning. Principen bygger på att en vattensmord lufthammare med hjälp av tryckluft hamras genom svårforcerade material. Det är en metod som är anpassad för homogent berg. Den vattensmorda lufthammaren kan arbeta med en effektiv framdrift även under svängning och vid styrning, vilket gör att den totala produktiviteten ökar.

Läs mer >

AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Augerborrning

Augerborrning är en avsedd för horisontell rördrivning. Vid Augerborrning matar en borrmaskin via borrkronan in jordmaterialet i det bakomliggande stålröret. Metoden bygger på att borttransporten av jordmaterialet görs av en roterande Augerskruv, vilket ger en snabb, effektiv och många gånger kostnadseffektiv borrning.

Läs mer >

Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Horisontell borrning genom Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Hammarborrning

Hammarborrning används för borrning i sten, block, betong och berg. Metoden innebär att en tryckluftshammare slår en roterande borrkrona försedd med hårdmetallränder genom berget och marken. Metoden passar bäst för lagrade material. Vid homogent berg finns det möjlighet att borra utan skyddsrör. Metoden är dock inte styrbar utan riktas i startgropen.

Läs mer >

Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Jordraket. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Jordraket

Jordraket är den enklaste formen av schaktfritt ledningsbyggande. Med hjälp av tryckluft skapas en hög kraft som slår igenom marken, vilket passar perfekt vid läggning av ledningar en kort sträcka. Jordraket fungerar inte i lös lera, men blockfria material över grundvattennivå är jordraketens rätta element.

Läs mer >

Jordraktet. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Rörspräckning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Rörspräckning

Rörspräckning är en effektiv metod för att lägga nya ledningar i en befintlig ledning. Genom att använda en spräckkona delas det gamla röret upp och ett nytt läggs på samma plats. Spräckkonan är ett draghuvud som drivs framåt med hydraulik. Eftersom draghuvudet har en större dimension än den befintliga ledningen sönderdelas det gamla röret.

Läs mer >