Vi är specialister på schaktfritt ledningsbyggande

NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Schaktfritt ledningsbyggande

När hinder måste passeras utan påverkan

Stora ledningsprojekt innefattar ofta sektioner med olika hinder – vanligtvis vägar, järnvägar, vattendrag och fornminnen – som måste passeras med minimal eller ingen påverkan. Det bästa sättet att göra detta är att använda sig av schaktfritt ledningsbyggande, där olika metoder av schaktfri borrning nyttjas för att dra ledningen under hindret.

Möjligheternas metoder

Schaktfritt ledningsbyggande med hjälp av exempelvis schaktfri borrning möjliggör läggning av rör och ledningar utan att mark och befintliga anläggningsarbeten behöver grävas upp. Markytan bevaras helt intakt, vilket innebär att jordlagren och närmiljön påverkas avsevärt mindre jämfört med traditionellt grävnings- och schaktningsarbete.

Specialist på schaktfritt ledningsbyggande
NDS (Nordic Drilling System) och Tofta Gård är erfarna specialister på schaktfri borrning och schaktfritt ledningsbyggande. Vi erbjuder flera olika borrningsmetoder och håller en genomgående hög leveranssäkerhet i allt vi gör. Vi har arbetat med schaktfri borrning i över 20 år och kan hjälpa till med alla typer av schaktfritt ledningsbyggande. Med våra miljövänliga metoder minimeras påverkan på markmiljön och ekosystemen, samtidigt som dina problem löses på ett effektivt sätt.

Våra specialistområden
• Styrd borrning
– JT-borrning
– AT-borrning
– AT-hammare

• Horisontell borrning
– Hammarborrning
– Augerborrning
– Jordraket

• Rörspräckning
AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Aktuellt

NDS och Tofta Gård installerar Vatten- och spillvattenledning Orust Komun. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

NDS + Tofta Gård – en komplett leverantör

NDS och Tofta Gård är två systerföretag inom SISAB-gruppen. Båda företagen är specialister inom schaktfritt ledningsbyggande och erbjuder tillsammans kompletta lösningar inom detta område. Ibland jobbar vi var för sig, men inte sällan samarbetar vi sömlöst i samma projekt. Men viktigast av allt, för dig som kund kan vi erbjuda trygga och konkurrenskraftiga helhetslösningar inom schaktfritt ledningsbyggande – för såväl stora som mindre projekt.

NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Vi täcker hela Sverige

Våra team med specialister är mobila och verkar över hela Sverige. Eftersom vi arbetar med flera olika borrnings- och läggningstekniker kan vi anpassa oss efter dina unika behov.

Vi täcker hela Sverige. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Överföringsledningar upp till 1000 meter

Schaktfritt ledningsbyggande är en effektiv metod för såväl långa som korta sträckor och är ett bra val även för hela entreprenader med stora ledningsprojekt. Det är bland annat möjligt att med styrd borrning lägga kompletta överföringsledningar på upp till 1000 meter, vilket är mycket kostnadseffektivt. I och med att schaktfritt inte kräver något nytt igenfyllnadsmaterial blir ledningsbyggandet smidigt och resurssnålt samtidigt som belastningen på naturen minskar.

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Hör av dig till oss!

Vi älskar schaktfritt ledningsbyggande och delar gärna med oss av vår passion och vår erfarenhet. Rådgivning är en central del i vårt erbjudande och vid nya projekt engagerar vi oss ofta tidigt i processen – med målet att hitta den optimala lösningen för dina specifika behov.

Om du har frågor om schaktfritt ledningsbyggande eller vill ha hjälp och rådgivning för just ditt projekt, tveka inte att höra av dig till oss. Ingen fråga är för liten, ingen undran för stor.

Du kan även kontakta oss direkt >

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Ackrediterade av SWEDAC

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Genom att vi är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC, som verkar på uppdrag av regeringen, har du som kund en extra trygghet.

NDS är ackrediterade för tyrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.