Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning

Styrd borrning är en metod som används för att installera exempelvis rörledningar eller kablar under marken utan att behöva gräva upp ett helt öppet schakt. Denna teknik är särskilt användbar för att korsa hinder som vägar, vattendrag, skyddade naturområden och befintliga infrastrukturer. Här beskrivs processen och fördelarna med denna metod.

Styrd borrning kan delas in i tre metoder:

Styrd borrning i stadsmiljö. NDS och Tofta Gård är experter.

Processen för Styrd borrning

 1. Planering och undersökning: Innan borrningen påbörjas utförs en detaljerad undersökning av området för att kartlägga hinder och bestämma den mest lämpliga metod samt banan för borrningen. Vid start av ett nytt uppdrag görs alltid en analys av marken för att se i vilken typ av jord och terräng som den schaktfria borrningen ska utföras. Jordarten och de geologiska förutsättningarna avgör vilken typ av borrmetod som är möjlig.
 2. Uppsättning av borrutrustning: En borrigg installeras vid ytan på den ena sidan av det område som ska korsas. Denna utrustning används för att driva borrverktyget framåt under marken.
 3. Pilotborrning: Borrningen inleds med att en pilotborrning utförs längs den planerade banan. Ett styrbart borrhuvud används för att navigera genom marken, och operatören kan justera riktningen baserat på realtidsdata om borrhuvudets position.
 4. Uppvidgning: Efter att pilotborrhålet har slutförts används större borrkronor för att gradvis vidga hålet till den önskade diametern som krävs för rörledningen eller kabeln.
 5. Insättning av rörledning/kabel: Slutligen dras rörledningen eller kabeln genom det uppvidgade borrhålet från ena sidan till den andra.
JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Fördelarna med Styrd borrning

 • Minimal miljöpåverkan: Metoden minskar störningar och påverkan på miljön, särskilt i känsliga områden.
 • Passera hinder: Gör det möjligt att installera ledningar för infrastruktur under hinder utan större avbrott eller behov av att förstöra befintlig infrastruktur.
 • Kostnadseffektivitet: Är oftast mer kostnadseffektivt än öppet schakt i områden där traditionell grävning skulle medföra höga återställningskostnader eller medföra stor påverkan.
 • Snabbare genomförande: Projekt kan ofta slutföras snabbare eftersom metoden minskar behovet av att gräva och återställa marken.
Styrd borrning i fabrik. NDS och Tofta Gård.

Användningsområden för Styrd borrning

 • Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme eller fjärrkyla
 • Korsning av exempelvis vägar, järnvägar, parkområden, golfbanor, trädgårdar åkrar, fornminnen och vattendrag.
 • Installation under befintliga byggnader eller andra fasta hinder.
 • Läggning av rörledningar och kablar i urbana områden där grävning skulle vara mycket störande eller dyrt.

 

Styrd borrning är en tekniskt avancerad process som kräver specialutrustning och expertis, men dess förmåga att minimera störningar gör den till en optimal metod för många projekt inom infrastruktur. NDS och Tofta Gård är experter på Styrd borrning.

Styrd borrning svåra förhållanden. NDS och Tofta Gård.