Horisontell borrning genom Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Hammarborrning

Metoden för smidiga ledningsarbeten i utmanande markmiljöer

Hammarborrning är en metod som passar för utmanade markmiljöer och jordarter. När det finns stor risk för hinder i marken är hammarborrning problemlösaren för smidigt ledningsbyggande. Vid hård moränjord och hinder i form av block, sten och berg är denna metod ett säkert, kostnadseffektivt och schaktfritt val. Faktum är att de flesta utmaningar kan lösas med hjälp av hammarborrning.

FAKTA

Horisontell: Ja

Ändamål: Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkyl

Applikationsområde: Gator, järnvägsspår

Geotekniska förutsättningar: Morän, sten, block och berg

Längd: 10 – 60 m

Dimension: Ø 139 – 1200 mm

Skyddsrör: Foderrör av stål

Så funkar det

Hammarborrning bygger på att tryckluft driver fram borren genom marken. Tack vare att borrkronan, eller ringborrkronan, roterar och har hårdmetallränder, krossas berg, stenar och hinder som är i vägen. Samtidigt dras stålröret med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. I allt arbete, och i alla markförhållanden, sker hammarborrning med skyddsrör.

Trots att metoden inte är styrbar, utan riktning görs i startgropen, blir avvikelsen sällan mer än två procent. För en trygg och säker process, se till att du väljer en leverantör med skickliga maskinister som har både kunskap och erfarenhet samt kan leverera precision och effektivitet.

 

Användningsområde

Hammarborrning används ofta vid anläggningsarbeten och ledningsbyggande. Metoden är ett utmärkt val vid anläggningsarbeten för gas, vatten och avlopp, fjärrvärme och kablar där skyddsrör i stål ska läggas. Metoden fungerar dock inte i lera.

Viktigt att tänka på

Precis som vid all typ av schaktfritt ledningsbyggande, kräver hammarborrning att en noggrann analys av marken görs innan projektstart. Att hamna i lös lera med hammarborrning innebär exempelvis en risk för att borrkronan går sönder och röret blir kvar i marken – och att ditt projekt blir stående. Med kompetens och erfarenhet minimeras den risken.

Längder och dimensioner

De vanligaste längderna när det gäller Hammarborrning är 10-60 meter och dimensionen varierar mellan Ø 139 mm till 1200 mm.

Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.