Styrd borrning genom AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-hammare

Styrd metod för effektiv borrning i homogent berg

AT-hammare är en styrd borrmetod som kan hantera berg och homogent berg. Metoden arbetar med en vattensmord lufthammare och är effektiv vid borrning i hårda jordmaterial. AT-hammaren har ett brett användningsområde och passar bra för alla typer av VA-arbeten, men även för fiberläggning, elkabelläggning och andra ledningsbygganden.

FAKTA

Styrbar: JA

Ändamål: Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla

Applikationsområde: Gator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnen, vattendrag

Geotekniska förutsättningar: Silt, morän, block, berg och homogent berg

Längd: 30 – 500 m

Dimension: Ø 110 – 800 mm

Skyddsrör: Polyeten, segjärnsrör

Så funkar det

Styrd borrning med AT-hammare är en vidareutveckling av AT-borrning och en metod som tar utmaningar med svår terräng och hårda bergarter ett snäpp vidare. Metoden kombinerar AT-borrning med en vattensmord lufthammare som är anpassad och utvecklad för homogena bergarter. Borren kan tack vare lufthammaren arbeta effektivt och har också möjlighet till en stark framdrift under svängar och styrning, vilket resulterar i en borrning med stor produktivitet.

Under borrningsprocessen finns i princip två moment: pilotborrning med styrning likt JT-borrning och AT-borrning längs den planerade ledningslinjen samt upprymning för att få fram rätt dimension. Pilothålet borras ibland från markytan, men oftast förekommer schakt till påslag i berg. Startgrop är inte nödvändig om utgångsläget är nära berget. När rymmaren dras tillbaka tar den med sig ledningen eller skyddsröret. Viktigt att veta är att denna typ av bergborrning sällan behöver foderrör, om berget är fast och utan sprickor. Vid pilotborrning blir borrningen stabil i och med att borrsträckan utgörs av berg. Vid styrd borrning i berg med AT-hammare behövs förutom ordinarie borrutrustning även en tryckluftskompressor.

Användningsområde

AT-hammare är lämpad för alla typer av ledningsarbeten i homogent berg, även i de fall där det krävs stor precision.

Viktigt att tänka på

Innan borrningen kan startas bör geologisk undersökning samt detaljerad kartläggning av ledningssträckan genomföras. AT-hammare kräver en del utrymme när projektet sätts upp och tänk på att kompressorn som driver hammaren kan skapa en hög ljudnivå.

Längder och dimensioner

Vanliga dimensioner är från cirka Ø 110 till 800 mm. Räkna med ett längdområde från 30 till 500 meter.

AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.