Rörspräckning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Rörspräckning

Beprövad metod för smart renovering av ledningar

Rörspräckning är en väl använd och effektiv metod för att renovera rör och ledningar för vatten, avlopp och gas, där en av många fördelar är att rörledningen kan öka eller minska i dimension. Rörspräckning kallas även ”bursting” och används främst för tryck- och servisledningar. Genom att trycka sönder det gamla röret inifrån utnyttjas den befintliga rörläggningen vid byte till nya rör.

Så funkar det

Metoden bygger på att med hjälp av hydraulik trycka ut en serie med stänger genom det befintliga röret. Vid slutpunkten kopplas en ny ledning på och längst fram på den sitter en spräckkrona som krossar den gamla ledningen. Kronan spräcker den befintliga ledningen och drar med den nya ledningen tillbaka till startpunkten. Metoden ger möjlighet att öka ledningsarean med 50–70 %, vilket innebär att du kan välja att byta mot nya rör i samma dimension, eller ett nytt rör med större dimension.

Användningsområde

Rörspräckning är en schakt- och vibrationsfri teknik som används vid renovering och byte av befintliga ledningar. Metoden är snabb och sparar både tid och mankraft. Det är också en metod som fungerar väl i miljöer med tät trafik och omfattande bebyggelse.

Viktigt att tänka på

Vid större dimensioner krävs långa infodringsgropar.

Längder och dimensioner

Det är möjligt att spräcka upp till dimension 1500 mm. Med rätt markförhållanden kan längderna vara över 500 meter i en etapp, vilket innebär att nya rör snabbt kommer på plats.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.