Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Augerborrning

Relativt enkel teknik som levererar mycket borrlängd till låg kostnad

Augerborrning är en av många schaktfria borrmetoder för läggning av ledning och för olika typer av anläggningsarbeten i mark. Den passar såväl vid VA-arbeten som för el-, fiber-, gas- och fjärrvärmearbeten. Augerborrning används ofta för skyddsrör under vägar och järnvägar.

FAKTA

Horisontell: JA

Ändamål: Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla

Applikationsområde: Gator, järnvägsspår

Geotekniska förutsättningar: Lera och sand

Längd: 10 – 60 m

Dimension: Ø 200 – 2000 mm

Skyddsrör: Foderrör av stål

Så funkar det

Metoden innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör, samtidigt som jordmassor skruvas ut ur röret baktill. Skyddsröret kan användas för infodring av vattenledningar, fjärrvärmeledningar, bredband eller elkabelrör, beroende på vad ditt projekt omfattar. Foderröret kan också fungera som mediarör vid exempelvis vägtrummor och dagvattenledningar.

Augerborrning gör att du får en förhållandevis enkel horisontell borrteknik som inte kräver alltför mycket utrustning eller resurser, men som levererar mycket borrlängd till liten kostnad. Borrutrustningen placeras oftast i startgropar. Det behövs dock mothåll. Som vanligt vid schaktfritt ledningsbyggande blir marken mindre påverkad och du minskar risken för ras och annan miljöpåverkan. Metoden fungerar bäst i jordar med sand och lera.

Användningsområde

Augerborrning är användbart i alla jordmaterial fria från större berg och block, och fungerar som sagt bäst i jordar med sand och lera.

Viktigt att tänka på

Augerborrning kan medföra en risk för sättningar och även stopp vid borrning i blockrik jord. Vi analyserar alltid marken innan projektstart och hjälper dig att välja rätt metod – utifrån vad marken kräver. Augerborrning är enbart en riktad metod och kan inte styras och anpassas från startgropen. Med en skicklig operatör behöver inte det betyda mer än någon procents avvikelse från ritningen och den tänkta läggningen.

Längder och dimensioner

För Augerborrning varierar dimensionerna mellan Ø 200 till 2000 mm medan längden är 10 – 60 meter.

Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.