Styrd borrning genom AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-borrning

Säker metod för långa och krökta borrhål i olika typer av friktionsmaterial

AT-borrning är styrd borrning i friktionsmaterial, sten och block. AT-borrning står för ”All Terrain” och kallas även SBR-borrning. Det är en borrteknik som ursprungligen kommer från USA men som vidareutvecklades och förfinades i Tyskland innan den etablerade sig i Sverige. Vi var en de första aktörerna att arbeta med AT-borrning i Sverige och har lång erfarenhet av denna metod.

FAKTA

Styrbar: JA

Ändamål: Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla

Applikationsområde: Gator/vägar, järnvägspår, parkområden, golfbanor, trädgårdar, åkrar, fornminnen

Geotekniska förutsättningar: Silt, morän, block och berg

Längd: 30 – 1000 m

Dimension: Ø 110 – 800 mm

Skyddsrör: Polyeten, segjärnsrör

Så funkar det

AT-borrning grundar sig på samma borrmetod som vid JT-borrning, med skillnaden att en rullborrkrona används i stället för en styrsked. Det gör att metoden klarar långa och krökta hål i hårdare markunderlag och friktionsmaterial. Utrustning har ett system med dubbla borrstänger, där den inre driver borrkronan framåt och den yttre justerar riktningen. En mobil enhet står för kraftförsörjning, borrigg, borrstänger och rymmare. Metoden bygger precis som all styrd borrning på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.

Först borras ett pilothål, som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension innan mediaröret dras med tillbaka genom hålet. Utrustningen har ett system med dubbla borrör och riktningen justeras genom att den yttre borrstången är vinklad.

Användningsområde

AT-borrning är en borrmetod som levererar långa och krökta borrhål och är ett självklart val när borrning måste ske i morän, dvs i friktionsmaterial med sten och block. En stor fördel med denna metod är att den klarar hårdare och homogena marker. AT-borrning används till VA-arbeten, men också vid anläggning av fiber, tele- och elarbeten samt gasledningsarbeten. Det är en bred borrningsmetod med många användningsområden på platser där schaktning inte kan genomföras. Metoden lämpar sig främst för ny- och omläggning av trycksatta ledningar.

Viktigt att tänka på

Vid stora dimensioner kan markhävning uppstå, så det krävs alltid en noggrann markundersökning innan borrningen kan sättas i gång.

Längder och dimensioner

Vid AT-borrning kan dimensioner mellan Ø 110 och 800 mm användas, men det är möjligt att använda större dimensioner. När det gäller längdområde varierar det mellan 30 och 1000 meter. Faktorer som påverkar är vilken jordart som ledningarna läggs i, vilken dimension ledningarna har och hur ledningarnas egenskaper kan påverkas av anläggningsarbetet.

AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Komplett leverantör

Vi är en komplett leverantör inom schaktfritt ledningsbyggande. Efter många år i branschen har vi lärt oss att en bra uppstart och noggrannhet vid planering ger en effektivare start på projektet – och ett resultat som blir rätt direkt och håller för alla förväntningar. Genom en öppen kommunikation guidar vi dig till rätt beslut kring borrmetod och uppdragets process. Oavsett om uppdraget innehåller en kort sträcka, eller längre sträckor och flera metoder kan vi erbjuda säkra, trygga och effektiva anläggningsarbeten. Med välutbildad personal och maskiner och mjukvaror som klarar av marknadens krav är vi ett tryggt och säkert val.