Vatten- och spillvattenledning Orust

NDS och Tofta Gård installerar Vatten- och spillvattenledning Orust Komun. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
NDS och Tofta Gård är just nu på Orust och arbetar med nya Vatten- och spillvattenledningar på uppdrag av Orust Kommun. NDS och Tofta Gård är specialister på Styrd borrning och Horisontell borrning för schaktfritt ledningsbyggande.

NDS och Tofta Gård är just nu på Orust och arbetar med nya Vatten- och spillvattenledningar på uppdrag av Orust Kommun. Projektet med nya ledningar mellan Ellös – Varekil – Mollösund är uppdelat i flera etapper för att sedan kopplas samman.

NDS och Tofta Gård har uppdraget avseende både Styrd borrning och Hammarborrning.

Styrd borrning – NDS

Vattenledning dim ø 280 mm, 1290 meter

Avloppsledning tryckspill dim ø 315mm, 2500 meter

Skyddsrör för VA dim ø 500 mm, 150 meter

Skyddsrör för VA dim ø 400 mm, 75 meter

Skyddsrör dim ø 160 mm, 40 meter

Skyddsrör för opto dim ø 110 mm,75 meter

Skyddsrör för VA dim ø 280 mmm 40 meter

Skyddsrör för VA dim ø 355 mm, 40 meter

Hammarborrning – Tofta Gård

Dim ø 323 mm, 70 meter

Dim ø 406 mm, 30 meter