Kurs i schaktfritt ledningsbyggande

BOS (Branschorganisationen Schaktfritt) har i samverkan med KYH Yrkeshögskola i Malmö tagit fram en kurs i schaktfritt ledningsbyggande. Kursen vänder sig till dig som är projektör, arbetsledare eller yrkesarbetare inom anläggning och redo att kompetensutveckla dig inom schaktfri teknik för mark-och anläggningsarbete. Som student får du omfattande kunskaper om verktyg, tekniker och metoder för schaktfritt ledningsbyggande vid markarbeten.

Du lär dig om schaktfri teknik, dess användningsområden samt vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar som finns. Du får färdigheter i att tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara och energibesparande mål.

Efter kursen har du fördjupad kompetens i att planera och utföra kostnadsanalys över materialval, logistik och miljöavtryck för schaktfritt ledningsbyggande. Du genomför även ledningsrenovering och rördrivning som bidrar till effektiv besparing av både klimatanpassade och ekonomiska mål.

Kursplan och innehåll har utvecklats av BOS medan kursen drivs av KYH Yrkeshögskolan i Malmö.

Ansökan öppnar den 25 september för kursstart den 27 november 2023.

LOGO Branschorganisationen SCHAKTFRITT

Ansökan öppnar den 25 september för kursstart den 27 november 2023. Läs mer om kursen på KYH Malmös hemsida.

Utbildning inom schaktfritt ledningsbyggande exempelvis Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.