Fiber under Köpingsån

Fiber under Köpingsån genom Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

NDS fick uppdraget att borra för ny fiberleding under Köpingsån.