NDS är medlem i BOS

NDS är sedan flera år medlem i branschorganisationen BOS (Branschorganisationen Schaktfritt). BOS är en oberoende organisation som arbetar för att öka användningen av schaktfri teknik vid ledningsbyggnad och ledningsförnyelse.

Mycket tyder på att förnyelsen, renoveringen och byggandet av samhällets nedgrävda infrastruktur kommer att fortsätta att öka framöver. Detta innebär att behoven av schaktfritt ledningsbyggande kommer öka kraftigt och att vi kommer att möta många nya användare av våra tekniker.

BOS arbetar med att förbereda branschen på en väsentligt större efterfrågan av schaktfritt i framtiden. Förutom att utveckla marknaden är organisationen drivande i arbetet med att formalisera AMA-beskrivningar, leveransvillkor, förfrågningsunderlag och upphandlingar.

BOS är en del av Byggföretagen, vilket ger ett bra ramverk för hur organisationens medlemmar ska agera som väl fungerande bygg- och anläggningsentreprenörer.

Arbetet på BOS bedrivs i föreningsform genom föreningsmöten, arbetsgrupper och styrelse. Föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhetsinriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer. NDS är sedan 2023 representerat i styrelsen.

Läs mer om BOS på deras hemsida >

LOGO Branschorganisationen SCHAKTFRITT
NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.