Utbyggnad av vattenledningsnät i Borås

Just nu borrar vi under Riksväg 42 norr om Borås. Vi installerar foderrör dim 315 mm i vilket sedan PE tryckrör dim 160 mm skall dras. Uppdragsgivare Borås Energi & Miljö AB

Skarvning av foderrör dim 315 mm. Vårt team från NDS innehar licens och behörighet för svetsning av PE tryckrör utfärdat av Svetskommisionen.

Godkända av European Welding Federation
Utbildningarna till europeisk platssvetsare följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation. Skolorna är granskade och godkända av Svetskommissionen. Svetskommissionen ansvarar för examinering och utfärdar plastsvetscertifikat. Examineringen sker enligt standarden EN 13067