NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

Styrd horisontell borrning

Styrd borrning lika som SBR/AT borrning, styr man borrskeden i plan och profil med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Som samtliga styrda metoder borrar man först ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare. Det sker i ett eller flera steg beroende på dimension.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Fördelar jämfört med schakt

 • Ingen efterlagning av asfalt och plattor
 • Grundvattnet påverkas ej
 • Ingen länshållning och spontning
 • Ingen kostnad för ledningsbädd
 • Ingen schakt som kan orsaka sättning
 • Ingen påverkan på trafiken
 • Låga kostnader för återställning

Förutsättningar

 • Startgrop: Minimal
 • Begränsningar: Morän, Grus, sten och berg
 • Dimensioner och längder: 50mm-1000mm, 20-600m
 • Används i: Huvudsakligen i lera och sand.
 • Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies