NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

SBR-Borrning

Borrningen lämpar sig för tillfällen när marken är så hård och stenbemängd att traditionell styrd borrning inte fungerar. SBR/AT-borrning bygger på samma metod som styrd borrning, att man med hjälp av elektronik styr i plan och profil borrkronans riktning.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas hålet med en rymmare samtidigt som mediaröret dras med in i det borrade hålet.

FÖRDELAR JÄMFÖRT MED SCHAKT

 • Ingen efterlagning av asfalt och plattor
 • Grundvattnet påverkas ej
 • Ingen länshållning och spontning
 • Ingen kostnad för ledningsbädd
 • Ingen schakt som kan orsaka sättning
 • Ingen påverkan på trafiken
 • Låga kostnader för återställning

FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Startgrop: Minimal
 • Dimensioner och längder: 50 mm-500 mm, 20–300 m
 • Används i: Friktionsmaterial, lera, stenhaltig hård mark och även berg.
 • Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies