NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

408 meter sliplining i sjön Hyn

Publicerad: 23/10, 2018

NDS har renoverat den befintliga råvattenledningen i sjön Hyn som förser Hofors vattenverk med vatten.

Gästrike Vatten har en längre tid haft problem med påväxt i ledningen på grund av för lågt flöde. För att slippa det kontinuerliga underhållet på ledningen så har man valt att minska ledningen och få ett högre flöde med metoden sliplining, som i sin tur inte ger någon påväxt i ledningen. Sliplining innebär att ett mindre rör dras eller trycks in i det rör som ska renoveras.

 

Det var ett annorlunda uppdrag som krävde både dykarlag, pråm och båtar för att utföra jobbet. NDS kompetens sattes på prov och uppdraget utfördes enligt begäran.

- Det här har varit ett mycket komplicerat uppdrag som krävde extra försiktighet och hjälp av professionella dykare, säger Stefan Björnson på NDS.

Vi har utfört arbetet till största del ute på sjön i delvis hård blåst och isande vatten. Våra killar har gjort ett toppenjobb och arbetet gick enligt plan. Vi tackar Gästrike Vatten för förtroendet och även Michael, Sebastian och Petter på Dyk och Byggprojekt samt Micke på Mickes Bogsering och Sjöentreprenad, säger Stefan.

 

Hyn är en sjö i Falu kommun i Dalarna och Hofors kommun i Gästrikland och ingår i Gavleåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15 meter djup, har en yta på 8,34 kvadratkilometer och befinner sig 170 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gavelhytteån.

Hyn är även viktig för Hofors dricksvattenförsörjning då vattnet därifrån går vidare till Tolven varifrån det tas i rörledning till vattenverket vid Hammardammens strand. Tidigare togs vattnet ur Hammardammen som även den ligger nedströms Hyn i samma vattensystem.

 

Se alla nyheter »

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies