NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

Metoder för styrd horisontell borrning

Schaktfria metoder, styrd horisontell borrning och SBR-borrning, ger helt nya möjligheter. Där man tidigare tvingats gräva kan man nu använda borrning som på flera sätt är skonsam för miljön, smidig och kostnadseffektiv. Metoderna innebär att man från markytan kan styra borren genom att man får information om borrkronans läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond. Man börjar med att göra en pilotborrning som styrs till målet. När borrhuvudet kommit upp till markytan vid målet fästs en så kallad upprymmare som dras tillbaka genom hålet och samtidigt läggs installationen på plats.

De schaktfria metodernas fördelar:

 • kräver ingen spontning
 • innebär ingen kostnad för ledningsbädd
 • inga sättningar till följd av omflyttade jordmassor
 • ingen påverkan på grundvattnet
 • trafiken flyter utan avspärrade gator eller körplåtar
 • boende och butiker störs inte
 • intakt asfalt kräver ingen efterlagning
 • minimal återställningskostnad

De schaktfria metoderna används vid:

 • Kabelförläggning
 • Skyddsrör för el, tele eller opto-kabel
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Tryckavlopp
 • Tryckvatten
 • Avlopp (självfall)
 • Dagvatten (självfall)
 • Mediarör för gas

Styrd horisontell borrning

Styrd horisontell borrning används huvudsakligen sand och lera. Innebär bara en mindre start- och mottagningsgrop.
Rörlängd: 0-600 m
Diameter: 40-1000 mm
Material: plast och stål.

SBR-borrning

Den stora skillnaden mellan vanlig styrd horisontell borrning och SBR-borrning är framför allt att borrstängerna är dubbla, en inre och en yttre stång. Därmed kan SBR-borrning tillämpas där marken innehåller mycket hårda friktionsmaterial eller porösare bergarter men också mark med stora mängder stenar. Tack vare SBR-borrning är det möjligt att genomföra styrd borrning i mjuka eller mediumhårda solida bergarter vilket tidigare bara varit effektivt med stora och kostsamma maskiner.

Används i friktionsmaterial och lera, stenhaltig eller hård mark samt berg. Innebär bara en mindre start- och mottagningsgrop men ingen tryckgrop.
Rörlängd: 0-300 m
Diameter: 40-400 mm
Material: plast och stål.

För ytterligare metodbeskrivning se tekniska data

Video - Så här arbetar vi

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies