Mässa Vatten 2023

NDS och Tofta Gård på mässa VATTEN 2023 i Göteborg. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

NDS och Tofta Gård var givetvis med och ställde ut på Vatten 2023 i Göteborg. Mässan är den givna samlingsplatsen för alla som arbetar med VA i Sverige