NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

Jordraket - grundomat för styrd borrnig

Jordraket är den billigaste och enklaste borrmetoden. Överlägsen smidigast och snabbast för kortare små hål. Jordraketen är tryckluftsdriven för att ge hög slagkraft och den fungerar i blockfria material, inte i lös lera och under grundvattennivå.

Kort beskrivning: Jordraketens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken, där ett plaströr fäst i jordraketen.

Fördelar jämfört med schakt

 • Inga kostnader för ledningsbädd
 • Inga trafikhinder eller vägavstängningar
 • Ingen efterlagning av asfalt och plattor
 • Låga återställningskostnader
 • Grundvattnet påverkas ej
 • Ingen schakt som kan orsaka sättningar
 • Ingen länshållning eller spontning

Förutsättningar

 • Startgrop: 0,5m x 1,5m djup 0,2m under rörcentrum
 • Begränsningar: Större sten, berg, lös lera, under grundvatten nivå
 • Dimensioner och längder: 50mm-110mm , 0 – 20m
 • Används i: Grus , sand och lera
 • Används till: Skyddsrör för el, tele, vatten, gas, tryckavlopp etc.

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies