NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

Hammarborrning

Används där risken är stor för hinder i form av hård morän, block, sten eller berg. Hammarborrning sker med ett skyddsrör i alla markförhållanden förutom berg där skyddsrör ej behövs.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Fördelar jämfört med grävd ledningsschakt:

 • Inga kostnader för ledningsbädd
 • Inga trafikhinder eller avstängning
 • Ingen efterlagning av asfalt
 • Låga kostnader för återställning
 • Sten, berg och block är inga hinder
 • Tjäle och vinter är inget hinder

Förutsättningar:

 • Startgrop: Mått 2,5m x 7,5m - 3,0m x 9m beroende på borrdimension.
 • Djup min 0,7m under rörgångens centrum.
 • Fast avgrusad botten ev. länshållning.
 • Begränsningar: Lera
 • Dimensioner och längder: 100mm-1200mm, 0-80m
 • Används i: Alla jordarter samt berg.
 • Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten och avlopp m.m.

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies