NDS - Nordic Drilling System
NDS - Nordic Drilling System

Om oss:

NDS är ett entreprenadföretag som specialiserat sig på styrd borrning under mark.

Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning  för mindre arbeten eller i en kombinationer av de båda metoderna.

 

Företaget ägs och drivs av Fredrik Pierre och Anders Björklund båda med säte i Gävle.

Utveckling och miljö

I dag är tillgång till rinnande vatten, el och internet en självklarhet för det flesta i Sverige och näten byggs kontinuerligt ut, underhålls och repareras. Detta medför efterfrågan på olika lösningar kring ledningbyggnation. Den traditionella metoden är att använda sig av schaktning, men i dagens moderna samhälle så är den metoden inte alltid den bästa, vare sig för miljön eller ekonomin.

NDS är specialister på metoden styrd borrning som innebär att miljöpåverkan blir minimal, tiden kan halveras och infrastrukturen kan i stort sett vara opåverkad i de allra flesta fall. Vi kan alltså med denna moderna teknik dra ledningar under järnvägar, sjöar, gator och torg, motorväg, ängar, kyrkogårdar med mera utan att störa infrastrukturen. Pris och tidsbesparingar blir mycket märkbara när det rör sig om längre sträckor. Vid traditionell schaktning kan kostnaden för återställning medföra att priset fördubblas i vissa fall, inkluderas även trafikomläggning ökar kostnaderna ytterligare. Vid återställning av mark med exempelvis kullersten så kan tiden för återläggningsarbetet ta fem gånger så lång tid som själva schaktningen och installationen.

Borr-riggar har enligt beräkningar betydligt mindre energiförbrukning och mindre emissioner i form av koldioxid i förhållande till schaktning. För arbeten i exempelvis stadsmiljö eller andra trånga utrymmen så är styrd borrning en klar fördel då det krävs lite plats samt att omdirigering av trafik kan minimeras eller helt undvikas.

Tekniken med styrd borrning innebär alltså mindre påverkan på omgivningen vilket eftersträvas i alla typer av projekt, samt kortare tider.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rördrivning till ett konkurrenskraftigt pris med utpräglat kvalitets- och miljöansvar. Nordic Drilling System väljer rätt teknisk utrustning och främjar metoder och arbetssätt som bidrar till nöjda kunder.

Vänd er med förtroende till företaget med
kunskap- och maskinresurser när det gäller:

  • horisontell borrning
  • specialborrning
  • projektering

Miljöpolicy

Nordic Drilling System i Gävle AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer. Vi källsorterar avfall och återanvänder schaktmassor. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

NDS uppfyller och de krav och lagar som ställs på oss och vi kräver även detta av våra leverantörer och samarbetspartners.

Kvalitetspolicy

Nordic Drilling System i Gävle AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. I vårt arbete använder vi vedertagna arbetsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav. Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet, samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande. Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Följ oss påFacebookInstagram

Hemsida utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i YodoInformation om cookies