300 meter under vattendrag

Styrd borrning under vattendrag. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

NDS genomförde ett större projekt i Malmöreginonen där vi skulle borra 300 meter under ett vattendrag.